Βρετανία:Πρόβλεψη για «λουκέτο» σε 250.000 μικρές επιχειρήσεις…