Ξεγελώντας τη μοναξιά του κορονοϊού: Ένα «δωμάτιο αγκαλιάς» φέρνει κοντά ευάλωτους ανθρώπoυς