200 Χρόνια από την έναρξη της Εθνικής Παλιγγενεσίας – Ο Κανάρης στην Λάπηθο