4η Τεχνολογική Επανάσταση – Πανδημία και Δημοκρατία