Αυτά είναι τα σχέδια για τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές