Αυξάνονται τα σημεία δειγματοληψίας το Σαββατοκύριακο