Αναλυτής | Τα τενάγη των Φιλίππων στην επικαιρότητα