Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου