Ανάσα αισιοδοξίας ο μειωμένος αριθμός ασθενών στα νοσηλευτήρια