Ανέβηκαν και θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων