Ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων στα σχολεία της Καβάλας