Ανησυχία για την νέα βρετανική μετάλλαξη που ανιχνεύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο