Άνοιξε το λιανικό εμπόριο, γέμισαν τα εμπορικά κέντρα