Αντιδράσεις για την κυπριακή συμμετοχή στην Eurovision