Αντιθέσεις: Ένας χρόνος πανδημίας με επιδημιολογική επιτήρηση κατά προσέγγιση