Αποφασίζει για το μέλλον των διατηρητέων ο Δήμος Λευκωσίας