Αποκαλυπτικά στοιχεία για πανδημία μεταλλάξεις και εμβόλια στις Αντιθέσεις