Χείρα βοηθείας στην Πορτογαλία από Αυστρία και Γερμανία…