Χρήστος Παπαδόπουλος | Η κατάσταση σε Θάσο και Καβάλα είναι πλέον δύσκολη