Διαμαρτυρία με μαύρες σημαίες για τους παραγωγούς της Λαϊκής Αγοράς Καβάλας