Διενέργεια rapid test, υποχρεωτικό για εκπαιδευτικούς