Δήμος Καβάλας | Παράδοση χορτοκοπτικών μηχανημάτων