Διστάζουν τα θύματα, δύσκολα προβαίνουν σε καταγγελία