Εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ σε Υπουργεία, Υφυπουργεία και Υπηρεσίες για κρατικό προύπολογισμό