Εκπρόσωπος των γιατρών στο Δ.Σ. του Γ.Ν. Καβάλας ο Χάρης Τριανταφυλλίδης