Εκστρατεία για ασφαλές παιχνίδι, στόχος τη καλλιέργεια κουλτούρας