Εμβληματικές μορφές του ’21 στον Εθνικό κήπο ΕΡΤ 12/02/2021