Ενεργοποιούνται τα πρωτόκολλα κατεδάφισης για αυθαίρετα σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας