Έντονη ανησυχία για τη Λεμεσό, ενώπιον του Υπουργικού νέα στοιχεία