Επιστρέφουν οι τελειόφοιτοι, υποχρεωτικό τεστ θέλει το Υπουργείο Παιδείας