Επιστροφή μαθητών και αναδιαμόρφωση ύλης και εξετάσεις συζήτησαν γονείς – Υπ. Παιδείας