Έρχεται το απόλυτο πλεονέκτημα σε Αιγαίο & Α. Μεσόγειο