Έρχεται το πρώτο ενδιάμεσο πόρισμα της Επιτροπής για τα χρυσά διαβατήρια