Έρχονται τα M-1117 – Σημαντική αύξηση της μαχητικής ισχύος του ΣΞ