Έρευνες έξω από τα γραφεία ασφαλιστικής στην Ακρόπολη