Εθνικό Πλανο Εμβολιασμών: Δήλωση Κωνσταντίνος Ιωάννου