Έτοιμη να καταθέσει όσα βίωσε στα χέρια του ιερωμένου η τρίτη γυναίκα