Ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής:Στο επίκεντρο άμυνα και ασφάλεια…