Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Κυριάρχησαν η ευρωπαϊκή άμυνα και η πανδημία…