Έξι μήνες είναι αρκετοί για να αποκατασταθούν τα διατηρητέα, λένε οι ειδικοί