Έξυπνη εφαρμογή για περιβαλλοντικά βιώσιμο shopping | 04/02/2021 | ΕΡΤ