Εξώδικη αναφορά από γονείς της Θάσου για τα ανοιχτά σχολεία