Φαγοπότι στον Συνεργατισμό καταγγέλλει ο Γιώργος Αρέστη