Φαρσέρ νηπιαγωγείων: Ερωτηματικά για τον ανύπαρκτο τραπεζικό λογαριασμό