Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης για τη κατηγοριοποίηση χωρών και πώς επηρεάζει τα ξενοδοχεία