Φοίτηση μεταναστών: Βελτιώνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης