Φωνές κατά Αρχιεπισκοπής μετά τις κατεδαφίσεις διατηρητέων σπιτιών