Γιάννης Μάζης – Άγγελος Συρίγος: Διαφωνούν για Τσεσμέ. Συμφωνούν για 12 μίλια στο Αιγαίο