Γιάννης Μάζης: Προειδοποίηση βύθισής του Τσεσμέ πρέπει να γίνει. Είναι πολεμικό πλοίο, 18-2-2021