Γιάννης Τούντας: Οι παρενέργειες των εμβολίων δεν είναι σοβαρές και είναι αντιμετωπίσιμες